ZOEKEN

Algemeen

Stichting Kempen in beweging biedt een platform dat gericht is op stimulering van sportieve – en beweeg activiteiten voor alle leeftijden en alle inwoners. Het doel van de stichting is het stimulering van sportieve – en beweeg activiteiten als uitvoering van het regionaal sport – en beweegakkoord voor de Kempische gemeenten Bergeijk, Eersel, Bladel en Reusel-DeMierden.

Sport – en beweegaanbieders in een deelnemende gemeente kunnen activiteiten aanbieden voor verschillende doelgroepen. Deelnemers kunnen zich via de vermelde URL link van aanbieders inschrijven voor activiteiten. Stichting Kempen in beweging faciliteert het bij elkaar brengen van vraag en aanbod in de genoemde gemeenten op het gebied van sport en bewegen.

Stichting Kempen in beweging hecht veel waarde aan uw privacy en gaat daarom vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij verwerken alleen persoonsgegevens van aanbieders als deze gegevens zelf aan ons zijn verstrekt. Persoonsgegevens voor onze e-mailnieuwsbrief worden alleen gebruikt om u periodiek maximaal 1x per maand te informeren over het actuele sport- en beweegaanbod.

Persoonsgegevens van aanbieders worden gebruikt voor de aanmaak van een ‘account’ en deze personen te informeren van actuele zaken m.b.t. het sport- en beweegakkoord.

Beveiliging

Stichting Kempen in beweging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@kempeninbeweging.nl

Bewaartermijn

Stichting Kempen in beweging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn; tot  1 jaar na beëindiging van een account.

Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Accounthouders hebben hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 Stichting Kempen in beweging wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Kempen in beweging gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Wij raden u daarom aan om regelmatig onze website en de pagina waarop de privacy verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Contact

Hebt u vragen, opmerkingen en/of klachten over deze privacyverklaring en/of cookieverklaring? Dan kunt u contact opnemen met ons via info@kempeninbeweging.nl

 

Stichting Kempen in Beweging, december 2021