ZOEKEN

Bestuursleden

Stichting Kempen in Beweging is als onafhankelijke organisatie verantwoordelijk voor de uitvoering van het regionaal sport- en beweegakkoord de Kempen. Daarnaast adviseert de  Stichting de gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie op het gebied van sport en bewegen gevraagd en ongevraagd over de hoofdlijnen van het sportbeleid van de gemeente.

De gekozen bestuurders dienen zoveel mogelijk onafhankelijke (ervarings)deskundigen op het gebied van sport, spel en bewegen te zijn. Bij voorkeur woonachtig in één van de vier gemeenten. Om te streven naar een zo goed mogelijke representatieve afspiegeling van organisaties op het gebied van sport, spel en bewegen in de vier gemeenten is bij de samenstelling van het bestuur gekeken naar verschillende achtergronden en competenties. Bestuurders ontvangen buitenom een eventuele onkostenvergoeding geen vergoeding voor het uitvoeren van hun taken.

Naast het bestuur is voorzien in een Raad van Advies ter ondersteuning van het bestuur én in een Raad van Toezicht die het bestuur controleert op de uitvoering van haar beleid.

Voorzitter

Vacant

Rob Slegers

Secretaris

Manager Services, vastgoed & automatisering Zorg in Oktober

rob@kempeninbeweging.nl

Jos Schippers

Penningmeester

Sportliefhebber en accountant bij Accon avm (vestiging Veldhoven)

jos@kempeninbeweging.nl

Anneke Eveleens

Bestuurslid

Marketing manager Nummereen en Geeqs

anneke@kempeninbeweging.nl

Michael Neuberger

Bestuurslid

Betrokken bewoner en medewerker Merchandising PSV michael@kempeninbeweging.nl