ZOEKEN

Een sociaal veilige sportomgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Wat doe je hier aan als sportaanbieder? Als bestuurder, trainer of vertrouwenscontactpersoon ben je de ogen en oren van de vereniging en verantwoordelijk voor een veilig en positief sportklimaat. Tijdens de thema-avond Veilig sportklimaat komen onder meer de thema’s seksuele intimidatie en misbruik, intimidatie en machtsmisbruik, pesten en discriminatie aan bod. Het herkennen, bespreekbaar maken binnen de club en het voorkomen komen wordt donderdag 25 mei uitvoerig besproken. De avond wordt geleid door Erik Beuker van Centrum Veilige Sport Nederland.